Областная казахская гимназия-интернат

для одаренных детей им. И. Алтынсарина

Қаз Рус

Халықаралық Исаев оқулары - Международные Исаевские чтения

Халықаралық Исаев оқулары - Международные Исаевские чтения«New education Asia» халықаралық білім алаңы мен Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің ұйымдастыруымен жас ғалымдардың халықаралық Исаев оқулары бейнеконференциясы өтті.
Шараға қатысуға Алматы, Астана, Ақтөбе, Павлодар, Қарағанды, Қызылорда, Орал, Талдықорған өңірлерінен және Түркия, Өзбекстан, Ауғанстан, Татарстан елдерінен 70-ке жуық мақала келіп түскен.
Оған 40-тан астам жас ғалым онлайн режимде қатысып, өз зерттеулерін ортаға салды.
Халықаралық деңгейдегі конференцияда өз ғылыми жобасын қорғаған Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған облыстық қазақ гимназия интернатының 9-сынып оқушысы Рамазан Дәуренбекұлы жүлделі 3-орынға ие болды.
Ол ұстазы Бағдәулет Асанұлының ғылыми жетекшілігімен бірнеше жылдан бері әлем тілдерінің негізі бір тіл екенін, әлем бір тілде сөйлейтінін зерттеуде.

Международная образовательная платформа «Новое образование Азии» и Казахский национальный женский педагогический университет организовали международную видеоконференцию молодых ученых Исаевских чтений.

В мероприятии приняли участие около 70 статей из Алматы, Астаны, Актобе, Павлодара, Карагандинской, Кызылординской, Уральской, Талдыкорганской областей, а также Турции, Узбекистана, Афганистана и Татарстана.

В ней приняли участие более 40 молодых ученых, которые представили свои исследования.

Рамазан Дауренбекович, ученик 9-го класса областной казахской школы-интерната для одаренных детей имени Ю. Алтынсарина, защитивший свой исследовательский проект на международной конференции, занял 3 место.

Он несколько лет изучал под научным руководством своего учителя Багдаулета Асанулы, что основой мировых языков является один язык, мир говорит на одном языке.